Datganiad
Statement

English follows...


Yn dilyn seibiant o flwyddyn, bydd ymgyrch elusenol Cerddwn Ymlaen yn cerdded eto!

Dywedodd Rhys Meirion:

“Mae wedi dod yn amlwg i mi fod angen pendant am ymgyrchoedd Cerddwn Ymlaen yn y dyddiau sydd ohoni, yn codi arian ac ymwibyddiaeth i achosion sy’n bwysig i bobl Cymru. Ar ôl seibiant, rydym am gerdded eto gan adeiladu ar y seiliau a grewyd yn y pum mlynedd diwethaf.”

Ychwanegodd Eryl Vaughan:

“Rydym yn cychwyn ar gyfnod uchelgeisiol yn hanes Cerddwn Ymlaen gyda threfniadaeth llawn amser a strwythur ffurfiol. Rydym wrthi yn ffurfio Pwyllgor Rheoli newydd ac yn cychwyn ar y gwaith o drefnu y daith nesaf.”

Bydd manylion pellach ar gael yn y flwyddyn newydd ar ein tudalen gwê ac ar Facebook.

Following a year off, the charitable campaign, Cerddwn Ymlaen (Walk On), will walk again!

Rhys Meirion said:

“It has become obvious to me that there is a definite need for the Cerddwn Ymlaen campaigns in these difficult days, raising money and profile for good causes that are important to the people of Wales. After some time off, we are going to walk again and build on the foundation of the last five years.”

Eryl Vaughan added:

“We are embarking on an ambitious period in the history of Cerddwn Ymlaen with a full time organisation and a formal legal structure. We are in the process of forming a new Governing Committee and starting on the work of organising our next event.”

Further details will be made available in the New Year on our website and on Facebook.